About Us

Corporate Executives

(As of April 1, 2024)

 Board of Directors
Chairman
Mitsutaka Yoshii
President and Representative Director
Tomio Ueno
Members of the Board Shinji Kashiwada
Atsushi Someda
Katsuhiko Hata
Members of the Board
(Audit & Supervisory Committee Members)
Kyosuke Nakamura
Haruo Shimizu (External)
Sayuri Yoneda (External)
Kenji Tomida( External)
 Corporate Executive Officers
President
Tomio Ueno
Senior Managing Executive Officer Atsushi Someda
Tsutomu Okada
Senior Executive Officers Katsuhiko Hata
Takayuki Nagase
Satoshi Matsuo
Hisashi Yagi
Executive Officers Yuji Honda
Tadahiko Noguchi
Motoshi Miki
Hiroyuki Tachibana
Ryota Yoshida
Kazuyuki Hayashi