About Us

Corporate Executives

(As of April 1, 2023)

 Board of Directors
Chairman
Mitsutaka Yoshii
President and Representative Director
Tomio Ueno
Members of the Board Shinji Kashiwada
Atsushi Someda
Katsuhiko Hata
Members of the Board
(Audit & Supervisory Committee Members)
Kyosuke Nakamura
Takashi Shigematsu (External)
Haruo Shimizu (External)
Sayuri Yoneda (External)
 Corporate Executive Officers
President
Tomio Ueno
Senior Managing Executive Officer Shinji Kashiwada
Senior Executive Officers Katsuhiko Hata
Takayuki Nagase
Satoshi Matsuo
Atsushi Someda
Tsutomu Okada
Hisashi Yagi
Executive Officers Yuji Honda
Tadahiko Noguchi
Hideaki Kawahara
Motoshi Miki
Hiroyuki Tachibana
Ryota Yoshida